Kongre Alt Konu Başlıkları

- Tedarik Zinciri Açısından Sürdürülebilirlik

- Tersine Lojistik

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk

- Sürdürülebilir Pazarlama

- Yeşil Pazarlama

- Toplumsal Pazarlama

- Kurumsal İtibar Yönetimi Açısından Sürdürülebilirlik

- Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

- Sürdürülebilir Raporlama Sistemi

- Sürdürülebilir Girişimcilik

- Yeşil Girişimcilik

- Yeşil İnovasyon

- Yeşil Muhasebe ve Finans Uygulamaları

- Yeşil Turizm

- Sürdürülebilir Turizm

- Sürdürülebilirlik İletişimi

- Sürdürülebilirlik Açısından Tüketici Davranışları

- İç Müşteri Açısından Sürdürülebilirlik ve Çalışan Markalaması

- Döngüsel Ekonomi

- Sürdürülebilir Kalkınma

- Ekonomi Politikaları Açısından Sürdürülebilirlik

- Sürdürülebilir Enerji

- Sürdürülebilir İstihdam

- Sürdürülebilir İklim

- Yeşil İstihdam

- Yeşil Ekonomi

- Sürdürülebilir Büyüme

- Sürdürülebilirlik alanındaki tüm işletme ve ekonomi konuları